BIP - CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

 

 

Treść

1.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2.   Podstawową formą pracy w CLVIII LO jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. Wyjątki stanowią:  języki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne  i matematyka.  Nauka tych przedmiotów odbywa się w systemie międzyoddziałowym lub międzyklasowym.

3.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Odnośniki
STATUT CLVIII LO
Załączniki

Procedura_obslugi_i_korzystania_z_monitoringu_wizyjnego_w_LO 158

Procedura_obslugi_i_korzystania_z_monitoringu_wizyjnego_w_LO 158>>

 
 
Wprowadził BZMW/tzmijewska 07-07-2014
Aktualizujący Domagała Agnieszka (LO 158) 26-06-2019
Zatwierdzający Podpora Ewa (LO 158) 26-06-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-12-2019
Liczba odwiedzin: 1403
Rejestr zmian